Drake z Višňového květu

Drake z Višňového květu

Narozen - Born: 7.4.2013

Majitel - owner: Erika Stifter (kennel Zarskoje Selo), Austria

1 den - 1 day

13 dní - 13 days

3,5 týdne - 3,5 weeks

6 týdnů - 6 weeks

v novém domově

in new home

6 měsíců - 6 months: 77 cm

1 year