Patterdale teriér - standard

 

Plemeno zatím neuznané FCI

země původu: Velká Británie

využití: teriér

 

Celkový vzhled: patterdale teriér má všechny charakteristické rysy opravdového pracovního teriéra. Svým vzhledem se jeví jako podstatně menší a lehčí než je jeho skutečná hmotnost. Hrudník je poněkud užší a umožňuje psovi proniknout i do velice úzkých nor a hospodárně využívat vzduch při dýchání v průběhu práce pod zemí. Obdélníkový tělesný rámec je vyvážený a pes působí kompaktním, energickým a aktivním dojmem.

Hlava: hlava má být pevně stavěná a již na první pohled musí být patrný její silný výraz.

Uši : mají být přiměřené postavě a velikosti psa, nesmí být ani příliš dlouhé, ani krátké. Klopené ušní boltce by měly tvořit obrácený trojúhelník přiléhající k lícím, resp. být v jejich rovině.

Chrup a skus: chrup i čelisti musí být dostatečně silné a měly by odpovídat požadavkům kladeným na ostatní lovecky používané teriéry. Žádoucí je nůžkový skus. Klešťový skus je rovněž přijatelný a mírný předkus by měl být tolerován.

Krk:  by měl být silný, dobře osvalený a přiměřený velikosti psa

Tělesný rámec: tělesný rámec by měl být vyvážený, obdélníkového tvaru

Končetiny :hrudní i pánevní končetiny by měly být rovné.

Prut: je vysoko nasazený a krácený na délku 5 až 7 palců, tj. zhruba na 13 - 18 cm

Srst: srst se vykytuje ve dvou typech. Může být krátká nebo hrubá. Krátká srst musí být přitom pevná, nikoliv však hladká jako např. u dobrmana. U krátkosrstých psů je povolena rovněž hrubá srst na mordě, tzv. vous. Hrubá srst by neměla být příliš dlouhá a měla by mít dobrou podsadu.

Barva srsti: černá, hnědá , červená bez pálení  i s pálením. Bílé znaky na hrudi a na koncích končetin jsou povoleny.

Výška v kohoutku a hmotnost: orientační kohoutková výška se pohybuje v rozmezí cca 28 až 38 cm, za ideální je považováno 30 - 32 cm. Hmotnost psa se pohybuje v rozmezí  4,5 až 7,5 kg.

Vady:

monorchismus a kryptorchismus

malý temperemant

bázlivost

poznámka: Psi by měli vykazovat dvě zřetelně normální varlata, plně sestouplá v šourku.