Předchozí barzojové - Previous Borzois

Předchozí barzojové - Previous Borzois

Moji předchozí barzojové, kteří byli v naší rodině - My previous Borzois, who had been in our family

 

Prvním štěnětem v naší rodině byla fenka Pallida Aglaja. Předchozí barzoje jsme získali jako starší, kteří byly vráceni chovatelům, či levně na prodej nebo k darování a jednalo se většinou o starší psy se složitější povahou. - The first puppy in our family was female Pallida Aglaja. Previous Borzois, we received older who were returned to breeders, or cheaply for sale or donation, and they were mostly complicated nature.

 

Ural Majove CS (Ural)

zaběhl se nám a již se nenašel, rád jezdil autem a patrně nasedl k někomu do auta - he ran away and we didn't find him. He loved car ride and probably he departed with somebody

 

 

Ariana Bohemia Astrid (Ariana)

narozena / born: 20.6.1995 - ČLP/B/1477

rodiče / parents: Agassyr Ledový vítr x Hilerica z Palatinu

barva / color: bílá, černý plášť - white, black coat

chovatel / breeder: Rybáčková Růžena

info:

Ariana byla po smrti mého přítele prodána moc hodným lidem do Švýcarska, kde šťastně dožila.

 

Sura Majove CS (Sura)

narozena / born: 16.6.1992

zemřela / died: zemřela velmi náhle a s největší pravděpodobností na otravu - she died very suddenly, and most likely was poisoned

rodiče / parents: Robin z Moskevského chovu x Kira Majove CS

barva / color: bílá, červený plášť - white, red coat

chovatel / breeder: Marie Veselá

 

Hevitch II de Laika des Tsars (Exin)

narozen / born: 20.9.1992 - CMKU/B 1285/93

rodiče / parents: Eclipse Krylov x Katia de Laika des Tsars

chovatel / breeder: Depre Therese

info:

Exina jsme získali jako staršího psa, který neměl nejjednodušší povahu, bohužel jsme jej museli po nějaké době, kvůli jeho špatné povaze vrátit původnímu majiteli. - Exin we get as older dog who hadn't the simplest nature, unfortunately, after some time we had him to went back to his original owner thanks his bad nature.

 

 

Vostok Majove CS (Ramses)

narozen / born: 19.5.1995

rodiče / parents: Rym Majove CS x Asenica Kyjevská CS

chovatel / breeder: Marie Veselá

 

 

Tags: